Kocioł do pirolizy i dopalanie pirolizy paliwa palniki na pellet

Dla każdego typu kotła ważna jest jedna cecha decydująca o sprawności. Polega na maksymalnym wydobyciu energii cieplnej ze spalanego paliwa. Jest to cecha, którą wyróżnia się kocioł do pirolizy. Zalecane są do stosowania z paliwami o wysokiej wydajności części lotnych. Dotyczy to drewna opałowego, odpadów drzewnych, brykietów opałowych, agro i peletu drzewnego. Niektóre nowoczesne kotły do pirolizy mogą być opalane węglem orzechowym, a nawet koksem.

Zasada działania kocioł do pirolizy

Aby utrzymać normalną reakcję pirolizy, wymagana jest zgodność z wymaganiami dotyczącymi wilgotności paliwa. Nie powinien przekraczać 35%. Co więcej, im mniej, tym lepiej. Wynika to z faktu, że gazy pirolityczne są uwalniane i mieszane z parą wodną, która zakłóca reakcję wytwarzania gazu. Przy bardzo mokrym paliwie kocioł do pirolizy, w przeciwieństwie do kotła na paliwo stałe, w ogóle się nie pali. Tak więc w przypadku braku suchego paliwa można na ogół pozostawić bez ogrzewania.

Kocioł pirolityczny to urządzenie grzewcze wykorzystujące odzysk ciepła. Polega na dopalaniu gazów uwalnianych podczas spalania paliwa, głównie tlenku węgla, lotnych węglowodorów i azotu. Powietrze miesza się z gazowymi produktami spalania i ulegają one spaleniu. Część energii cieplnej jest zwracana do drewna, co zapewnia bardzo wydajne spalanie.

Projekt

Zasada działania obejmuje konstrukcję dwukomorową. Pierwsza komora wytwarza gaz, jest to konwencjonalna komora spalania z załadunkiem paliwa. Gdy tlen jest ograniczony, paliwo spala się powoli, uwalniając wiele lotnych związków. Ten efekt nazywa się pirolizą paliwa. Gazy przedostają się do drugiego przedziału, do którego doprowadzane jest powietrze, tzw. podmuch górny. Produkty spalania spalają się razem z powietrzem i wytwarzają ciepło.

Tak więc kocioł do pirolizy jest kotłem o długim spalaniu, który działa na gazie uwalnianym podczas spalania paliwa pierwotnego. W związku z tym ten typ źródła ciepła wyróżnia się konstrukcją dwukomorową i górnym nadmuchem, zapewniającym pirolityczne dopalanie gazów.

Ta zasada jest realizowana w nowoczesnych kotłach na pelety. Zapewnia to również automatyczny palnik na pellet CENTRUM... W ten sposób wydajność jest zwiększana przez szereg technologii.

Należy zauważyć, że kotły pirolityczne pracują tylko na wymuszonym ciągu ze względu na wysokie ciśnienie aerodynamiczne. Realizowany jest jako oddymiacz lub wentylator do małych kotłów.

Jak powstaje dodatkowe ciepło i zasada długotrwałego spalania kotła pirolitycznego

Przed rozpoczęciem cyklu spalania paliwo ładowane jest do pierwszej komory spalania. Po rozpaleniu drzwi zamykają się szczelnie bez dopływu powietrza. Paliwo tli się i zwęgla się z uwolnieniem związków gazowych. Ta reakcja nazywana jest pirolizą. W wyniku spalania, a właściwie dymu, powstaje wodór, tlenek węgla i lotne węglowodory, a także azot z dostarczanego powietrza.

Na wszystkich etapach pirolizy ciepło jest usuwane z paliwa i dostarczane do systemu grzewczego.

Dopalanie pirolityczne gazów, przewidziane przez konstrukcję, zwiększa intensywność spalania palnika pelletowego. Z tego powodu sprawność kotła na pelety okazuje się być więcej, a zużycie paliwa jest mniejsze.

Piroliza jest jedną z najważniejszych cech technicznych kotłów na pelety.

Polecane posty