Pyrolýzní kotel a pyrolýzní dohořívání paliva hořáky na pelety

Pro každý typ kotle je důležitá jedna charakteristika, která určuje účinnost. Spočívá v maximálním odběru tepelné energie z hořícího paliva. To je vlastnost, kterou se pyrolýzní kotel vyznačuje. Doporučují se pro použití s palivy s vysokým obsahem těkavých látek. Týká se to palivového dřeva, dřevního odpadu, palivových briket, agro a dřevěných pelet. Některé moderní pyrolýzní kotle mohou být spalovány ořechovým uhlím nebo dokonce koksem.

Princip činnosti pyrolýzní kotel

Pro udržení normální pyrolýzní reakce je nutné splnit požadavky na vlhkost paliva. Nemělo by překročit 35%. Navíc čím méně, tím lépe. To je způsobeno skutečností, že se pyrolýzní plyny uvolňují a mísí se s vodní párou, což narušuje reakci generující plyn. Při velmi vlhkém palivu pyrolýzní kotel na rozdíl od kotle na tuhá paliva vůbec nehoří. Takže při absenci suchého paliva můžete obecně zůstat bez topení.

Pyrolýzní kotel je topné zařízení, které využívá rekuperaci tepla. Spočívá v dohořívání plynů uvolňovaných při spalování paliva, hlavně oxidu uhelnatého, těkavých uhlovodíků a dusíku. Vzduch se mísí s plynnými produkty spalování a ty jsou spáleny. Část tepelné energie se vrací do dřeva, čímž je zachováno vysoce účinné spalování.

Design

Princip činnosti zahrnuje dvoukomorový design. První komora je plynotvorná, jedná se o klasickou spalovací komoru s plněním paliva. Když je kyslík omezený, palivo hoří pomalu, přičemž se uvolňuje mnoho těkavých sloučenin. Tento efekt se nazývá pyrolýza paliva. Plyny vstupují do druhého oddělení, do kterého je přiváděn vzduch, tzv. horní nápor. Produkty hoření hoří spolu se vzduchem a vytvářejí teplo.

Pyrolýzní kotel je tedy dlouho hořící kotel, který běží na plyn uvolněný při spalování primárního paliva. V souladu s tím se tento typ zdroje tepla vyznačuje dvoukomorovou konstrukcí a horním foukáním, které zajišťuje pyrolýzní dodatečné spalování plynů.

Tento princip je implementován v moderních kotlích na pelety. Zajišťuje to i automat hořák na pelety SOUSTŘEDIT SE... Efektivitu tedy zvyšuje řada technologií.

Je třeba poznamenat, že pyrolýzní kotle pracují pouze s nuceným tahem kvůli vysokému aerodynamickému tlaku. Je realizován jako odtah kouře nebo ventilátor pro malé kotle.

Jak vzniká dodatečné teplo a princip dlouhodobého spalování pyrolýzního kotle

Před zahájením spalovacího cyklu je palivo vloženo do první spalovací komory. Po zapálení se dvířka bez přívodu vzduchu těsně zavřou. Palivo doutná a zuhelnatělo za uvolňování plynných sloučenin. Tato reakce se nazývá pyrolýza. V důsledku hoření, či spíše kouře, vzniká vodík, oxid uhelnatý a těkavé uhlovodíky a také dusík z přiváděného vzduchu.

Ve všech fázích pyrolýzy se z paliva odebírá teplo a přivádí se do topného systému.

Konstrukčně zajištěné pyrolýzní dohořívání plynů zvyšuje intenzitu spalování hořáku na pelety. Z tohoto důvodu účinnost kotle na pelety ukázalo se, že je více a spotřeba paliva je nižší.

Pyrolýza je jednou z nejdůležitějších technických vlastností kotlů na pelety.

Doporučené příspěvky